• 27
  • sept.
Author

Îmbătrânirea populației și Reformarea serviciilor sociale

Ce servicii include și cât de mare este nevoia socială pentru acest gen de servicii în România?

 

Îmbătrânirea populației, rata mică de înlocuire a populației active, precum și migrarea personalului calificat, sunt provocări cu care ne confruntăm în sistemul de asistență socială în general, și în particular în îngrijirea la domiciliu a bătrânilor.

Serviciile de îngrijire la domiciliu reprezintă gama de servicii și facilități acordate prin măsuri de prevenire și îngrijire a persoanelor dependente, pentru ca acestea să-și sporească gradul de independentă și să-și recapete abilitățile de trai în propriile case.
Programele concepute de noi corespund celor mai moderne abordări în asistență socială, lucrând in permanență cu beneficiarul, nu în locul acestuia, urmărind integrarea sa activă în procesul de recuperare și promovând o atitudine de implicare a vârstnicilor în întreg procesul de asistență.

Tehnica interviului și evaluarea directă, față în față, creează o punte între asistentul nostru social, familie și beneficiar, și duce la luarea unei decizii comune, unanim acceptată, privitoare la nevoile particulare ale fiecărui caz. Aceasta exclude din start o eventuală respingere a actului de îngrijire la domiciliu, sporind totodată și încrederea clienților în capacitatea de evaluare și acțiune a firmei noastre.

Etapele în accesarea serviciilor de asistență socială la domiciliu sunt:

  • Contactarea prin telefon sau e-mail a firmei prestatoare de servicii, care poate fi făcută atât de către beneficiar cât și de către familia acestuia, vecini, prieteni sau alte persoane care cunosc starea de nevoie în care se află persoana pentru care se solicită ajutorul.
  • Stabilirea unui prim contact in vederea realizării evaluării, de către un asistent social licențiat.
  • Propunerea și agrearea împreună cu beneficiarul si aparținătorii acestuia, a programului de intervenție  particularizat.
  • Semnarea contractului de prestări servicii de îngrijire la domiciliu cu firma acreditată.
  • Alocarea persoanei celei mai potrivite profilului beneficiarului și facilitarea contactului dintre aceștia prin intermediul asistentului social și a aparținătorilor.
  • Derularea propriu zisă a programului de lucru stabilit și raportarea activității.
  • Reevaluarea periodică a stadiului programelor de intervenție stabilite și corectarea/readaptarea acestora în funcție de evoluția beneficiarului.

Îngrijirea la domiciliu are atât rolul de suport pentru persoana asistată cât și acela de redare a liniștii și degrevare a familiei de unele sarcini pentru care aceasta nu este pregătită și care devin o povara atât pentru vârstnic cât si pentru familia acestuia.

Un alt rol al Structurilor de Economie Socială, cum este și Home Care Services, este acela de reformare și degrevare a unităților de asistență socială a statului și a celor spitalicești, prin preluarea acelor cazuri care nu fac obiectul lor de activitate și crearea unei culturi în ceea ce privește externalizarea unor servicii dinspre stat spre unități private, pentru crearea unor structuri sustenabile economic, crearea de locuri de muncă în sectorul privat, profesionalizarea și menținerea în țară a lucrătorilor din domeniul asistenței sociale a vârstnicilor .

Serviciile de îngrijire la domiciliu  reprezintă o provocare continuă în actualul context economic, în care majoritatea pensionarilor trăiesc sub nivelul minim de trai decent, serviciile sociale de stat fiind deprofesionalizate și nu mai corespund nevoilor moderne de intervenție, fapt care a creat o migrare a beneficiarilor cu minime posibilități materiale, dinspre serviciile de stat către cele private, nu însă și o realocare a fondurilor din asistență socială, dinspre stat către sectorul privat, așa cum era normal.