• 22
  • nov.

Ce se înţelege prin ÎNGRIJIRE VÂRSTNICI la domiciliu?

Serviciile de îngrijire la domiciliu ar trebui și pot fi adaptate, în funcție de nevoile specifice ale fiecărui beneficiar.
Astfel, în cazul îngrijitorilor, care sunt angajați cu contract de muncă, conform Legii 17/2000, îngrijirea va include:
• Activități pentru persoana aflată în îngrijire, care constau în acordarea de ajutor, în special în gospodărie și stilul de viață şi
• Alte activităti, ca urmare a necesității de îngrijire.

Îngrijitorii care desfăşoară activităţi de ingrijire la domiciliu trebuie să sprijine persoanele încredinţate lor în următoarele activități:
• Servicii de uz casnic: pregătirea meselor, efectuarea comisioanelor, curățenie, treburi casnice, preocupare pentru menţinerea unui climat interior sănătos (aerisire), îngrijire plante precum şi spălat haine,
• Asistenţă acordată la stilul de viaţă: stabilirea rutinei zilnice, asistență în activitățile zilnice.
• Ţine companie: poartă conversaţii, menținerea contactelor sociale, însoţirea la diverse activități.
• Pregătirea practică a persoanei aflate în îngrijire pentru o schimbare de peisaj :bagajele și altele.
• Organizarea activităţii de îngrijire persoane vârstnice :de exemplu, programări

Prin urmare, serviciile de asistenţă includ toate activitățile care servesc la asistarea persoanei dependente – mai ales în gospodărie și stilul de viață. Aici se includ şi principiul prezenței necesare şi de precauţie.

Conform Amendamentului legii privind profesiile din domeniul sănătăţii din 2007, începând cu date de 10 aprilie 2008, activităţile de îngrijire pot fi desfăşurate de către îngrijitoare care desfăşoară activităţi independente sau care sunt salariaţi, fără un ordin emis de un membru al serviciului public superior pentru sănătate și îngrijire a bolnavului, cu excepția cazului în care există circumstanțe care, din motive medicale, la desfășurarea acestor activități de către laici, pot necesita un ordin emis de un membru al serviciului public superior pentru sănătate și îngrijire a bolnavului:
• Ajutor pentru realizarea igienei corporale,
• Ajutor la îmbrăcat şi dezbrăcat,
• Ajutor la mâncat şi la băut și la luarea medicamentelor
• Ajutor pentru utilizarea toaletei sau a closetului de cameră inclusiv asistență la schimbarea produselor de incontinență
• Ajutor la ridicarea în picioare, aşezat culcat, așezat jos și mersul pe jos

Aceste activități trebuie efectuate în mod legal, în contextul unei relații de îngrijire prestată de către îngrijitorii de persoane vârstnice.

În cazul în care un medic sau o asistentă medicală constată că există indicații medicale, care nu mai permit punerea în aplicare a acestor activități de către îngrijitorul persoanei vârstnice, aceste activităţi nu mai pot fi realizate fără un aranjament corespunzător de îngrijitori de persoane vârstnice.

Activități medicale

Începând cu data de 10 aprilie 2008, la îngrijire se includ şi următoarele activități medicale, în măsura și cu condiția ca conform Legii medicilor din 1998, acestea să fie delegate îngrijitoarelor de persoane vârstnice de către medic:
• Administrarea de medicamente
• Aplicarea de bandaje şi bandaje
• Administrarea de injecţii cu insulină subcutanat
• Luarea de sânge din venele capilare pentru determinarea nivelului de glucoză din sânge, cu ajutorul benzii de testare
• sau simple aplicații de încălzire și de lumină

Îngrijitorul poate realiza aceste activităţi:
• exclusiv pentru persoana îngrijiră în gospodăria sa privată,
• numai în cazul în care, pentru perioade lungi de timp, îngrijitorul este prezent permanent sau cel puțin periodic zilnic
• sau de mai multe ori pe săptămână în casa persoanei îngrijite
• numai cu consimțământ valabil legal al persoanei îngrijite (reprezentantul său legal sau persoana autorizată de pacient să se ocupe de afacerile sale)
• în funcție de activitate, numai sub îndrumarea și indicaţiile date de către un membru al serviciului superior de sănătate și îngrijire a bolnavului, respectiv de către un doctor/o doamnă doctor
• în această gospodărie sunt îngrijiţi cel mult trei persoane, care se află în relaţii de rudenie
• în cazuri excepționale şi în două gospodării, cu condiția ca aranjamentul să fie făcut de același medic
• în cazul în care membrul serviciului superior de sănătate și îngrijire a bolnavului consideră că îngrijitorul de persoane vârstnice are competențele necesare
• în cazul în care acordul este temporar, la cel mult durata contractului de îngrijire
• în principiu numai după un acord scris
Alte drepturi și obligații:
• Îngrijitorul de persoane vârstnice poate refuza delegarea de activităţi medicale. În cazuri excepționale, delegarea poate fi făcută şi verbal. Delegarea poate fi revocată în cazul în care acest lucru este necesar din motive de asigurare a calității sau ca urmare a schimbării stării persoanei îngrijite. Delegarea și revocarea vor fi justificate prin documente.
• Îngrijitorii de persoane vârstnice sunt obligaţi să furnizeze imediat medicului toate informațiile, care ar putea fi importante pentru aranjament, în special cu privire la o schimbare de stării persoanei îngrijite sau la întreruperea activității de îngrijire.
• Îngrijitorii de persoane vârstnice trebuie să justifice realizarea activităților încredinţate în mod suficient și regulat iar persoana care a făcut dispunerea trebuie să furnizeze imediat toate informațiile, care ar putea fi importante pentru aranjament.

Îngrijirea persoanelor cu handicap

Cu toate acestea, primirea unei subvenţii din fondul de sprijin pentru persoanele cu handicap constituie o cerinţă minimă ca şi
• o instruire profesională a îngrijitorului, care corespunde, în esență, instruirii teoretice a unui ajutor în casă, conform contractului încheiat între guvernul federal și landuri privind profesiile de asistență socială

sau
• o îngrijire relevantă timp de 6 luni fără întrerupere a aplicantului
sau:
• o delegare a sarcinilor de îngrijire sau medicale către îngrijitor