• 19
  • sept.

Grija aratată vârstnicilor arată gradul de civilizaţie al unui popor

Datorită creșterii nivelului de trai, progreselor medicinii și din cauza scăderii natalității, în ultimele decenii s-a observat creșterea numerică a populației vârtsnice. Odată cu această creștere au apărut și probleme de natură socio-economică, probleme pe care guvernele țărilor încearcă să le rezolve astfel încât bătrânii sa beneficieze de protecție socială si medicală.

Având în vedere că atât îngrijirea bătrânilor, cât mai ales calitatea acestei îngrijiri ar trebui sa fie părți esențiale ale politicii sociale a fiecărei țări, profesioniștii desemnați să se ocupe de vâtrstnici ar trebui să conștientizeze faptul că nu sunt suficiente doar cunoștințele, ci că acestea ar trebui dublate de sentimentele de respect și afecțiune, pentru persoanele de vârsta a treia.

La noi in țară, ținând cont de situația economică de cele mai multe ori, batrânii sunt persoane dezavantajate atât prin resurse fizice reduse, care nu înseamnă întotdeauna boală, dar si prin resurse financiare modeste. Astfel mulți dintre bătrâni, trăiesc sub pragul sărăciei, și desi ar avea nevoi stringente de îngrijire, au renunțat la aceste facilități din cauza veniturilor mici.

Astfel, pe lângă o legislație favorabilă, armonizată cu cea europeană, si o situație financiară stabilă care sa le permit un trai decent, batrănii ar trebui sa beneficieze de un corp medico-social, specializat care sa le ofere celor în nevoie, un sprijin nu numai profesional ci și moral.

Modalitatea prin care o națiune se ocupă de vârstnicii ei reprezintă un important semn de civilizație.